Telefonkiosken ater pa plats vid Radhustorget

Telefonkiosken åter på plats vid Rådhustorget

På tisdagsmorgonen lyftes telefonkiosken åter på plats.

På tisdagsmorgonen lyftes den efterlängtade telefonkiosken åter på plats efter att ha varit borta under ca ett års tid – för att få en rejäl ansiktslyftning. På plats möter jag Michael Eriksson, snickare och Peter Tauberman driftschef för gator och park på Söderköpings kommun.

Här når telefonkiosken marken.

Snickaren Michael Eriksson var på plats och berättade om sitt arbete med kiosken.

Telefonkiosken har fått en rejäl ansiktslyftning.

Michael som har utfört det omfattande snickeriarbetet på telefonkiosken berättar:
-Jag har bytt ut trädetaljerna från grunden upp till skylten ”rikstelefon” i sin helhet och även mindre renoveringar har utförts på de övriga trädetaljerna. Vi hade kärnvirke kvar efter byggnationen av trappan som leder upp till Ramunderberget som passade utmärkt för ändamålet.

Skyltarna märkta "rikstelefon" har reproducerats i gammal stil.

-De tidigare skyltarna med märkningen ”rikstelefon” var tyvärr mycket solblekta och gick inte att rädda, därför har vi låtit skicka efter reproducerade skyltar men i samma vackra stil som de tidigare.  
Därefter har kiosken omsorgsfullt målats. Det vackra koppartaket med sin gjutna koppartopp är i stort sett oförändrat. Totalt har jag lagt ca 88 arbetstimmar på telefonkiosken.
Kvarstående arbete är att justera kioskens placering något, montera in säkerhetsglas i fönstergluggarna, mjukfogning och justering av dörrarna. El-center kommer att installera energieffektiv LED-belysning och Monica Stangel Löfvall på Kulturkontoret (och Medeltidscentrum) samordnar för en ljudinstallation.

På insidan kommer ljus- och ljudinstallation att utföras.

Jag når Monica över telefon för en kommentar. Vad är planerna för ljudanläggningen i telefonkiosken, blir det ljud ur en lur?
-Det var faktiskt vår ursprungliga tanke men med risk för skadegörelse har vi ändrat planerna. Vi kommer att installera en ljudlåda med sex knappar för olika ljud som man kan lyssna till. Planerna är att man ska kunna lyssna till; två dikter (varav en på östgötska), en skröna, historisk information, ett utdrag ur en krigsdagbok från 1567 och en barnberättelse. Om allt går som planerat ska det vara installerat och klart till den första augusti. Inspelningarna kommer därefter att bytas ut årligen.


Monica berättar om telefonkioskernas historia.
-På 80-talet fanns det ca 44 000 telefonkiosker i Sverige, men som ni alla vet så förändrades detta med teknikens utveckling och mobiltelefonernas intåg. Vi gick från myntbetalning i telefonkioskerna, till telefonkort och 2015 togs slutligen den sista telefonkiosken ur bruk.
Ursprunget för telefonkioskerna är en modell från 1901, den vi nu åter kan beskåda på Rådhustorget är ursprungligen en reproduktion från 80-talet.
I kiosken kommer en informationsskylt att monteras om telefonkioskerna i allmänhet och vår telefonkiosk på Rådhustorget i synnerhet, avslutar Monica.

Text och foto: Daniel Serander