Om oss

Om Söderköpings-Posten

Söderköpings-Posten (SP) är en lokal tidning för hela Söderköpings kommun och kringliggande postnummerområden. SP vill bidra till att stärka lokal identitet. Just det lokala är det bärande temat. Våra ledord är positiv, personlig och lokal.

 

Tidningen har varierat innehåll och speglar livet i kommunen förr och nu, men följer och kommenterar även företeelser i samhället i stort.

 

Söderköpings-Posten är partipolitiskt och religiöst obunden och utkommer med 8 nummer per år.

 

Upplagan om 22 000 exemplar, distribueras till samtliga hushåll i Söderköpings kommun, via tidningsställ i Valdemarsviks kommun, på Vikbolandet och i Norrköping.
 

Sommar- och vinternumret numret trycks i betydligt fler exemplar för att svara upp mot efterfrågan under turistsäsong (bl.a. till sommarboende i skärgården sommartid).

 

För att vara helt oberoende har Söderköpings-Posten inte ansökt om vare sig offentliga eller privata bidrag.

 

Söderköpings-Posten första nummer utkom 1879, utgivare K G Thorén. Det sista numret utgavs 1970. 2018 återupptogs tidningen av nya ägaren och ansvarige utgivaren Åke Serander. Mikael Karlsson ansvarar för tidningens layout och annonsproduktion. Daniel Serander medverkar som skribent, annonssäljare och webmaster. Emy Serander arbetar med annonsproduktion. Jenny Törnvall arbetar med annonsförsäljning.

 

Söderköpings-Posten trycks i tabloidformat. Alla sidor är i fyrfärg och 6 spalter. Den häftas och viks en gång.

 

Söderköpings-Posten trycks hos Pressgrannar i Linköping och distribueras av Svensk hemleverans.

Från vänster: Jenny Törnvall, Emy Serander, Daniel Serander, Åke Serander och Mikael Karlsson. Foto: Daniel Eklund