Om oss

Om Söderköpings-Posten

Söderköpings-Posten (SP) är en lokal tidning för hela Söderköpings kommun och kringliggande postnummerområden. SP vill bidra till att stärka lokal identitet. Just det lokala är det bärande temat. Våra ledord är positiv, personlig och lokal.

 

Tidningen har varierat innehåll och speglar livet i kommunen förr och nu, men följer och kommenterar även företeelser i samhället i stort.

 

Söderköpings-Posten är partipolitiskt och religiöst obunden och utkommer med 6 nummer per år.

 

Upplagan distribueras till samtliga hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet. Tidningen distribueras också via tidningsställ i utgivningsområdet samt på Mirum Galleria, Spiralens köpcentrum och Lindens köpcentrum i Norrköping, turistkontor, banker, matställen, bensinstationer, annonsörer med flera.

 

Sommarnumret trycks i betydligt fler exemplar för att svara upp mot efterfrågan under turistsäsong (till sommarboende i skärgården bl.a.).

 

För att vara helt oberoende har Söderköpings-Posten inte ansökt om vare sig offentliga eller privata bidrag.

 

Söderköpings-Posten första nummer utkom 1879, utgivare K G Thorén. Det sista numret utgavs 1970. 2018 återupptogs tidningen av nya ägaren och ansvarige utgivaren Åke Serander. Mikael Karlsson ansvarar för tidningens layout och annonsproduktion. Daniel Serander medverkar som skribent, annonssäljare och webmaster. Emy Serander arbetar som skribent och med annonsproduktion. Jenny Törnvall arbetar med annonsförsäljning.

 

Söderköpings-Posten trycks i tabloidformat. Alla sidor är i fyrfärg och 6 spalter. Den häftas och viks en gång.

 

Söderköpings-Posten trycks hos Pressgrannar i Linköping och distribueras av Svensk hemleverans.

Från vänster: Daniel Serander, Åke Serander och Mikael Karlsson.