GDPR

Integritetspolicy Söderköpings-Posten AB

 

Söderköpings-Posten (559066-8199) följer de direktiv om hantering av personuppgifter som dataskyddsförordningen (GDPR) kräver. Personuppgifter som lämnas i samband med att läsare bidrar som lokalsupporter sparas i en databas som är lösenordskyddad.


Uppgifterna sparas för att 

  • Månadsgivare skall kunna ändra sina uppgifter eller sin betalning.
  • Bidragsgivare skall kunna erhålla nyhetsbrev och erbjudande om de önskat detta.
  • Återbetalning skall kunna ske vid felaktiga inbetalningar.

 

Hantering av personuppgifter

Riktlinjer för personuppgifter som sparas i samband med bidrag: 

- Namn

- Postadress (om e-postadress saknas)
- Telefonnummer

- E-postadress 

Tidningen Söderköpings-Posten lämnar inte ut dessa uppgifter till tredje part. 

Idag använder vi oss av lokalsupporter.se system för betalningar och lagring av persondata som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med, vilket säkerställer att personuppgifterna hanteras med sekretess.

 

 

Rätt att begära information

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, skicka en begäran till ake@soderkopingsposten.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

 

Stöld eller intrång

Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas Datainspektionen omgående.

 

Ansvarig utgivare

Åke Serander


Dataskyddsombud

Åke Serander
070-550 53 33
ake@soderkopingsposten.se