Soderkopingselever i allvarligt samtal med inrikesministern

Söderköpingselever i allvarligt samtal med inrikesministern

Jonathan Öhlund är snart 17 år och går på Nyströmska Skolan. Tillsammans med sin kamrat Jonathan Iversen, 15 år, som går på Ramunderskolan fick han till ett samtal med Mikael Damberg (S), Sveriges inrikesminister om droghandel, straffrabatt och polisbrist.
Ministern som har två tonårsdöttrar delar killarnas oro kring problematiken med droger.

Den första frågan som togs upp för diskussion var droghandeln. Bakgrunden var att killarna intervjuat en person som fastnat i missbruk. Personen sa att man med lätthet kan få tag på droger under en timme, oavsett vilken by eller stad man befinner sig i, i Sverige. Ministern frågade om killarna erbjudits att köpa droger, vilket de svarade ja på.
Det finns en fara med att alltfler testar på att ta droger p.g.a. nyfikenhet. Jonathan (d.y.) framförde att de inte fått någon information i skolan kring farorna med droger.

Ministern frågade vilka åtgärder som vidtagits av polisen i Söderköping.
Killarnas svar var att de talat med de två närområdespoliser som finns i Söderköping. Eftersom de har ett stort upptagningsområde och även ska täcka upp Valdemarsvik, ca 40 minuter, bort så har de svårt att hinna med allt och måste prioritera.

Ministern förklarade att regeringen är medvetna om problemet.
- Alla kommuner har tyvärr problem med droger. Drogerna fungerar som en inkörsport till tyngre brott och de som köper drogerna förstår inte att de i och med köpen sponsrar tyngre kriminalitet. Vi försöker hålla en hård linje i Sverige mot drogerna. Tyvärr har många andra länder idag ett alltmer liberalt synsätt. Det har även skett ett skifte i kulturen där drogerna tar allt större plats.   
Narkotikan är ett växande problem som måste hanteras systematiskt och på korrekt sätt.
Tidigare har polisen kunnat ta en langare med en påse eller en narkoman som innehaft droger. Det är tyvärr inte ett effektivt sätt utan man måste polisiärt komma åt drogerna i ett tidigare skede.
Regeringen har bett BRÅ att ta fram en utredning kring hur marknaden för narkotikan ser ut i Sverige.  

Det vi vet är att festknarkande är ett växande problem. Alkoholen gör att man blir lite rund om magen, det gör inte drogerna och därför ökar dessa.

Vi kan konstatera att polisens arbete och kameror fungerar som ett störningsmoment för drogförsäljningen och vi kan glädjas åt att Polisen nyligen slog ut en drogfabrik i Norrland.

Ministern belyste vidare vikten av samarbete med andra för att motarbeta drogerna.
- Det krävs ett samarbete mellan polisen – skolan – kommunen.

Killarna talade vidare om personen de intervjuat som sitter fast i ett missbruk.
- Personen började småskaligt men har snabbt gått vidare till tyngre preparat för att få en längre kick. Vi frågade honom om han skulle avstå droger om han hade haft möjlighet att starta om. Hans svar var att han troligtvis hade hamnat där ändå.
Det är viktigt att förebygga tidigt och vi tycker att socialtjänsten borde få ett större ansvar.

Det andra ämnet som avhandlades var straffrabatten.
Killarna ställde sig frågande till dess syfte.

Mikael svarade att uppkomsten till straffrabatten var att man tog hänsyn till hjärnans utveckling, hos de yngre, av konsekvenstänk. De flesta unga har begått ett brott. Oftast handlar det om lindrigare förseelser såsom snatteri och då skulle det inte vara lönsamt för samhället att döma ungdomen till hårt straff.
Det finns ett förslag att ta bort straffrabatten för de som är äldre än 18 år och därmed ge dessa förbrytare hårdare straff. För de yngre förbrytarna behöver vi hitta nya sätt att identifiera dessa i ett tidigt skede för att ge dem den kvalificerade hjälp som de behöver för att förhindra att de begår brott.

Killarna replikerade. Vi tror det behövs hårdare straff, om vi tar högre böter som exempel. Den vi intervjuat har blivit tagen av polisen 10-15 gånger med böter om ca 2000 kr som straff. Vi frågade honom om han skulle slutat om böterna höjts till 8-10000 kr. Hans svar tvärt ett ja. Han skulle aldrig fortsatt med droger om straffen skulle varit så höga, det skulle inte varit värt de uppger han.

Det går det för lång tid mellan man blivit tagen för ett brott och att man lagförs. Det händer gång på gång och polisen upplever det som hopplöst.

Ministern svarade att det aldrig kan bli tal om hårda straff för missbrukare. Har man varit missbrukare i flera år så ger hårdare straff ingen effekt.
I Stockholm testar man just nu snabbare lagföring vid erkännande på plats. Det innebär att man fortare kommer till domstol vid erkännande. Tidigare har det handlat om ca 20-30 veckor mellan man blivit ertappad tills man hamnat i domstol.
Vi har även ett krav från riksdagen att se över mängdrabatten. Men det får inte bli så att snatteri blir likställt med våldtäkt på straffskalan.

Killarna tyckte att förslaget om snabbare lagföring lät bra.

Mikael sa att projektet med snabbare lagföring varit positivt och att det kommer att appliceras på hela riket. Men det krävs ett fungerande och snabbt samarbete mellan polis och domstol.
Ministern sa också att vi från och med januari har en ny påföljd för ungdomar under 18 år, nämligen hemhelgsarrest.
Man får alltså vara hemma, eller annan plats om hemmamiljön är olämplig, med fotboja. Detta innebär att man inte kan vistas i den miljö/med de personer som uppmuntrar till kriminalitet.

Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det sista ämnet som diskuterades var polisbristen.

Killarna menar på att polisen saknar motivation och upplever en hopplöshet och frustration p.g.a. de låga straffen och att förbrytarna snabbt är ute igen och att de redan kvällen efter gripandet kan gripas igen för nya brott.
Vissa poliser vill inte jobba kvar då de känner sig otillräckliga och inte känner att de kan göra den skillnad som de kände hopp om att kunna åstadkomma under tiden för sin utbildning.
De talade också om områden som polisen inte kan åka in i på grund av bristen på resurser då det är för stor risk att åka dit som ensam patrull.

Ett exempel på otillräckligheten var en fest i Söderköping. Där hade 50 festsugna ungdomar samlats och det brukades både alkohol och droger.  
Då den äldre av killarna kom dit hittade han en medvetslös person som hade kastat upp och hängde med huvudet. Han försökte få kontakt med personen men fick inget gensvar. Jonathan påbörjade då smärtstimulering men då fick killen andningsuppehåll.
Räddningstjänsten anlände och det visade sig att ledningscentralen hade kännedom om festen men kunde inte prioritera den och skicka dit någon.
Killarna anser att polisen alltid borde skicka någon förebyggande vid kännedom om liknande tillställningar.

Ministern medgav att det finns för få poliser.
Det har varit problem med resurser då många poliser slutade under en period, men den trenden har nu vänt.
Vi har ett krav från regeringen att det 2024 ska finnas 10 000 nya poliser och vi kan konstatera att vi är på god väg med 5000 nyexaminerade och ytterligare 3000 som går polisutbildningen.

Poliserna ska redovisa hur många man är lokalt och hur behovet ser ut. Har man tillräcklig kännedom om näringsidkarna på orten, bra kontakt med skolorna och så vidare. Vi arbetar för att få ut fler områdespoliser.
Jag träffade fler poliser som kände en hopplöshet då jag började som inrikesminister för två år sedan än vad jag gör nu. Nu går det framåt och fler poliser är optimistiska. Vi har fått fler nya poliser och fler som återvänder till yrket. Var fjärde polis som tidigare avslutat sin tjänst har återgått.
Vi har även fått signaler från rikspolischefen att man jobbar på att återrekrytera poliser.
Jag har även varit ute vid så kallade ”problemområden” och pratat med poliserna på plats om detta. De upplever inte att det finns några ”no-go zoner” idag.

Det ni berättar om festen är intressant. Visst borde polisen ha kollat, men om polisen och kommunen haft ett bättre samarbete så hade det kanske räckt med att kommunen skickat ut en vuxen till platsen för att förebygga. Då kanske händelsen ni berättade om inte hade skett. Polisen får tyvärr åka på mycket jobb som de inte borde behöva göra.
 
Killarna höll med ministern.
Nej, polisens arbetsuppgifter behöver klargöras. Vi kan inte lägga allt ansvar på polisen.

Ministern berättade vidare att det är viktigt att kommunpolisen har bra lägesbild.
Vad händer i kommunen, i dess olika stadsdelar? I vissa kommuner har kommunen skickat ut folk med äldreansvar för att kolla läget på stan. Det är viktigt att man hittar bra samarbeten och jobbar smart.

Killarna lyfte frågan om fritidsgården Focus. Där en fritidsledartjänst tagits bort, vilket har påverkat öppettiderna.
Nu är det bara öppet fredagskvällar. Tyvärr så har det medfört negativa konsekvenser. Vi uppmärksammade problemet men upplevde inte att vi fick gehör. Kan det bli ett krav att det ska finnas fritidsgårdar i kommunerna?

Mikael svarade att det är att ta ett långt kliv att lagstadga att det ska finnas fritidsgård.
På vissa håll har fritidsgårdar till och med kidnappats av kriminella gäng, vilket medfört att polisen vill stänga ner dessa.
Däremot ska kommunerna ha lagstadgat att arbeta förebyggande. Det är bra med kvälls- och helgaktiviteter för ungdomarna.
Nu måste jag tyvärr vidare till nästa möte, men fortsätt engagera er! Avslutar ministern.

Vad är era spontana reaktioner efter samtalet?
Det låter som att de har en bra planering, vettiga planer framåt med brottsförebyggande åtgärder och bra med utbildningen av fler poliser.  
Det behöver gå fort eftersom nya personer utsätts för brott och droger varje dag.
Vi tycker att vi fick bra svar på våra funderingar och frågor. Mikael lyssnade och gav svar på tal.

Killarna var nöjda efter samtalet med Mikael Damberg.

Var det något som överraskade er?
Killarna blev inte direkt förvånade över något, men fick en större inblick i vilka åtgärder regeringen vill lägga fram.


Daniel Serander

Text och Foto