Söderköping i tiden

Z) Mats Carlsson - Söderköping i tiden.

Om Mats

Jag fick i uppdrag av bostadsbolaget Westerbergs fastigheter att utföra en konstnärlig utsmyckning av den tidigare grå och tråkiga ytan vid korsningen Storgatan/Västra Hagagatan.

Jag har arbetat som konstnär i trettio års tid med bland annat dekormålning med ådringar och marmoreringar på herrgårdar, i trappuppgångar och offentliga byggnader. Jag har även lärt ut inom konstformen i trettio år.


Om verket

På verket kan man ta del av skickligt målade illustrationer och viktiga årtal för Söderköpings historia.
Det första årtalet är 1250 då drottning Katarina Sunesdotter testamenterade Söderköping till sin syster Benedicta.

När det sista årtalet ska inträffa vet man ännu inte - det avspeglar nämligen lite skämtsamt färdigställandet av E22, förbifart Söderköping.


Målningen påbörjades i mitten av augusti 2022 och blev färdig en vecka in i september. Det sista som målades blev bilden på akvedukten. Många förbipasserande har varit nyfikna under arbetets gång. De har ställt frågor och beundrat det blivande verket. Inte minst alla nyfikna turister som samtidigt fått sig en historielektion.


Berättare

Barbro Mellqvist


Urval av historiska årtal och konsult till konstnär

Ola Lönnqvist


Värd