Söderköping i våra hjärtan

T) Hans Högberg - Söderköping i våra hjärtan

Om Hans

Hans är Söderköpingskonstnären som bodde och verkade hela sitt liv i Söderköping. Uppvuxen på Högbergska Gården (senare benämnd Djurbergs Gård), där han sedan bedrev handel. Gården ligger mellan G:a Skolgatan och Storgatan. Senare ägare och boende i huset Kastenhof. Sista åren boende i lägenhet i korsningen Nybrogatan/Skönbergagatan.
Efter att Hans sålde Handelsgården blev måleriet hans huvudsakliga sysselsättning. Även om målningarna tog lång tid att utföra p.g.a. detaljrikedomen är antalet utförda verk stort.
Många hem i Söderköping och annorstädes pryds med Hans målningar.
På bilden ses Hans Högberg 1986 överlämna en gåva till Söderköping i samband med stadens 800-års jubileum, en tavla föreställande det gamla Rådhuset. 
Mottagare är kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Anders Senestad. 


Om verket

Hans målade uteslutande med olja på pannå. Uttrycket är ofta detaljrikt med motiv från Söderköpings stadskärna och skärgården. Ofta historiska målningar. Måleri med stilleben förekommer också.
I de historiska motiven händer att då levande människor, ibland släkt, syns tillsammans med historiska personer.
Elskåpen föreställer Söderköpings skyddshelgon S:t Ragnhild, miljö från Forsemanska gården samt det gamla Rådhuset. 


Värd