Konstpromenad

Välkommen på vernisage - Söderköpings konstpromenad

På grund av pågående pandemi inbjuder vi till vandring på egen hand utmed Åpromenaden för att uppleva de 8 verken utförda på elskåp. Ett tryckt prospekt finns att hämta utanför Söderköpings-Postens redaktion (Garvaregården) på Storgatan 2. 


På varje skåp sitter en QR kod där du får en kort personlig presentation av konstnär och verk. Du kan också se hela filmen på: https://www.soderkopingsposten.se/konstpromenad.html


Välkomna!


Initiativtagare: Söderköpings-Posten 

Samarbetspartners: E.ON och Söderköpings kommun.

Värdföretag: Djurbergs, Handelsbanken, Ramunderstaden, Stadskärnan, Swedbank samt Westerberg fastigheter.


Tack till konstnärer, samarbetspartners samt värdföretag!


Text och Foto: Åke Serander