Gladje nar Bergaskolan aterigen fylls med elever

Glädje när Bergaskolan återigen fylls med elever

Det är en efterlängtad nyhet att Bergaskolan återigen fått liv med barnskratt och bus i korridorerna. Lokalen har på senare tid bara tillfälligt nyttjats vid uthyrning efter att skolan stängdes 2011. Det var en brokig väg hit men när planerna väl skred till verket så gick det undan. Lena Rödin, rektor på Bergaskolan (tidigare vid Brobyskolan), berättar om flytten.


- Brobyskolans framtid har länge varit omdebatterad.
Planer fanns på byggnation av en ny skola alternativt renovering av den befintliga skolan. Det rådde länge stiltje och politisk oenighet i frågan. Hösten 2018 startade vi en utredning och under mina två år som rektor har jag ifrågasatt hur länge detta ska pågå, eftersom både Broby I (vid Brobyskolan) och Broby II (vid Ramunderskolan) var drabbade av arbetsmiljöproblem med mögel och dålig luft.
Till slut presenterades Bergaskolan som en möjlig lösning och vi såg att detta skulle fungera för elever och personal. Vi fick reda på att planerna skulle realiseras i slutet av maj i år så det har blivit hårt arbete för oss i personalen och framförallt för fastighetskontoret på kommunen.


Hur känns det när ni börjar komma i ordning?
- Det känns riktigt bra att återigen kunna samla alla elever och personal som tidigare varit uppdelade på två skolområden och det är charmigt med den gamla skolbyggnaden och att få anpassa denna till verksamheten.
Vi har fått vara delaktiga i planeringen av skolgården och fått möjlighet att anpassa den för våra elever som sträcker sig från förskoleklass till årskurs sex.
Eleverna är mycket nöjda med skolgården, närheten till Ramunderberget och Brunnsparken. Möjligen saknar några Brobyskogen.
Jag hade nyligen en avstämning kring arbetsmiljön och flytten med min chef och chefen för fastighetskontoret och vi kunde konstatera att det gått över förväntan.
Självklart följer vi upp och tar tag i eventuella problem under resans gång.
Nu gäller det bara att vänja sig vid det nya namnet Bergaskolan.


Lena bjuder mig på en rundtur i skolans lokaler. Det är en pampig skolbyggnad med genomgående högt i tak och trapphus med vackra valv.

Lena Rödin är rektor på skolan.

Är det något som kvarstår i utformningen av lokalerna?
- Det som främst saknas är ljudabsorbenter som ska sättas upp. Det blir lätt stimmigt när många pratar samtidigt i och med den höga takhöjden.


I matsalen möter vi Susanne och Kerstin som förbereder dagens lunch. Kollegorna har tidigare varit uppdelade på Brobyskolan och Ramunderskolan och är glada för att återigen kunna arbeta tillsammans. Susanne berättar:
- Det går bättre och bättre här i köket nu när vi börjar komma i ordning även om jag upplevde lite bättre matro vid Ramunderskolan. Det optimala vore att bygga ut matsalen något för att få lite mer plats för eleverna.
Men det blir bättre när vi får upp ljudabsorbenterna och ljudnivån sjunker.


Hur många platser har ni i matsalen?
- Vi har 72 sittplatser. 74 var önskemålet så de har lyckats bra. Tre klasser äter här samtidigt.


Vi fortsätter rundturen, på den tredje våningen sitter årskurs fem och arbetar med samhällsvetenskap inom temat ”befolkningen på medeltiden”. Läraren Ulf Bergholm som undervisar klassen är nöjd med de nya lokalerna.
- Efter att ha undervisat i paviljongerna på Broby II så känns det återigen som man är i en skola.
I en närliggande sal undervisar Martin Björklund årskurs fyra. Han är nyanställd och nyinflyttad till Söderköping efter att tidigare ha bott och undervisat i Göteborg och Norrköping.
- Det känns jättebra och kommer bli toppen. De större kommunerna har mer rutiner men det känns mer genuint här i Söderköping.


Men vad säger då eleverna om flytten? Jag får tillfälle att prata med ett gäng elever från årskurs fyra som kom hit direkt från Brobyskolans område.
- Det känns bra med närheten till Ramunderskogen som vi får gå till när vi får en lärare med oss.
Det känns roligt att få umgås med de äldre eleverna igen! Ibland är vi ute i större och ibland i mindre grupper, så det fungerar bra.
Jag tycker skolgården är lite liten och saknar Brobyskogen, säger en tredje.

Det börjar bli dags att återvända till redaktionen och jag ställer mina sista frågor till Lena.


Finns det önskemål från er sida om att få använda Brunnslasarettet som står tomt?
- Ja, men det beror på husets skick och hänsyn måste naturligtvis tas till att huset är K-märkt. Vi har fortfarande vissa inventarier kvar uppe vid Brobyskolan så vi har behov av mer förrådsutrymmen och omklädningsrum.


Är det något ni saknar?
- Utöver det som tidigare sagts så är det en idrottshall och salar för träslöjd och hemkunskap. Idrottshallen som fanns här tidigare revs. Idag går våra elever till Ramunderskolan för dessa ämnen, avslutar Lena.


Daniel Serander
Text och Foto