Familjen Westerberg Vann Miljöpris
Söderköpings-Posten

Glada vinnare i Miljönätverket i Söderköping. Foto: Fotofabriken

Nu är årets vinnare i Miljönätverket i Söderköping utsedd

 

Vinnaren utsågs på Coffice i Söderköping och juryns motivering löd:

 

”Företaget har en genomtänkt avfallshantering som visar på stor miljömedvetenhet. Ambitionen är att ha sortering och hantering av avfall så nära fastigheten som möjligt samt att öka andelen avfallsfraktioner (uppdelning av avfall beroende på material, reds anm).

Företaget arbetar utifrån ett tydligt miljöperspektiv och har en strategi för att succesivt öka de boendes miljömedvetenhet.”

 

Årets vinnare blev Familjen Westerbergs fastigheter som vann diplom och 5000 kr som ska skänkas vidare till barn- och ungdomsorganisation.

 

Förra årets vinnare var Restaurang Rådhuset som valt att skänka sin prissumma på 5000 kr till Havskorallens förskola.

 

Söderköpings-Posten tog kontakt med Anders Westerberg för att gratulera till priset och passade på att ställa några frågor.

 

Hur känns det att vinna priset?

-Vi är både stolta och glada att vi vunnit priset. Vi ser det som ett bevis på vårt långsiktiga arbete inom det här området. Ett stort tack både till personal och hyresgäster som varje dag ser till att sopsorteringen fungerar bra.

 

Har ni några speciella planera framöver för att förbättra er ytterligare inom miljöområdet?

-Vi har under lång tid arbetat med att förbättra möjligheterna för våra hyresgäster att sortera sina förpackningar och sopor. Det handlar både om att ge möjlighet till sortering men också att hålla soprummen rena och informera om vikten av sortering. Troligen kommer uppdelning och möjlighet att lämna komposterbara sopor i Söderköping vilket vi förbereder oss för.

 

-Vi arbetar också långsiktigt med att öka våra fastigheters energieffektivitet. Det sker genom att förbättra klimatskalet och genom att återvinna mer av energin i t e x ventilationen. Vi har flera sådana projekt i Söderköping som både utvärderas just nu samt troligen kommer att genomföras under 2019-2020. För två projekt har redan bygglov sökts, men inte beviljats

 

-Det är av största vikt både för miljön och för den långsiktiga lönsamheten att vi lyckas med att minska vår energiförbrukning. Priset vi fått sporrar oss ytterligare i våra ansträngningar.

 

 

TEXT:

Ellen Friberg, koordinator för Miljönätverken.

Bearbetning och frågor till Anders Westerberg: Daniel Serander

Öppettider:

 

 

Måndag till torsdag: 09:00-17:00

Fredag: 09:00-16:00

Lunchstängt: 12:00-13:00

 

Kontakta oss:

 

 

Besöksadress: Storgatan 2,

614 30 Söderköping

Telefon: 0121-421 35

Email: info@soderkopingsposten.se

Copyright © Söderköpings-Posten

Dela på sociala

medier: