Tilda Sundberg - Varför är det viktigt att minnas förintelsen?

Foto från Pixabay.com

Varför är det viktigt att minnas Förintelsen?

 

Förintelsen är namnet på ett folkmord som inträffade i Europa i skuggan av andra världskriget. Miljontals judar, romer, homosexuella och handikappade mördades av en enda orsak; de var judar, romer, homosexuella eller handikappade. Världen var långt ifrån jämlik under denna period och än idag finns det flera människor med antisemitistiska åsikter. Denna fruktansvärda händelse påverkade flera miljoner människor och uppmärksammas runt om i världen än idag. Frågan är dock varför det är så pass viktigt att minnas och uppmärksamma det förskräckliga folkmordet Förintelsen?

 

För det första kan uppmärksammandet av Förintelsen bidra till minskad utsatthet mot minoriteter. Judar var en utsatt minoritetsgrupp under 1900-talet, men än idag finns det flera utsatta minoriteter. Dessa grupper finns runt om i världen, även i Sverige. Minoriteternas utsatthet har en stor risk att resultera i ett liknande utfall som Förintelsen. Genom att minnas Förintelsen och påminna om vad minoritetshat och tron på ojämlikhet kan leda till, utgörs mindre risk att människor ansluter sig till antisemitistiska grupper. Detta kan sedan resultera i ett mer jämlikt samhälle med färre utsatta minoriteter.

 

För det andra drabbade Förintelsen stora delar av Europa och detta folkmord kostade flera miljoner liv. Enligt Ingela Karlsson (2011) som i artikeln Förintelsen, publicerad på Forum för levande historia, skriver om Förintelsen, mördades uppskattningsvis sex miljoner judar. Karlsson hävdar att över hälften av de judar som mördades blev ihjälgasade, minst en femtedel blev skjutna till döds och resterande dog av svält, köld, utmattning, sjukdomar och våldsaktioner. Människor blev alltså skjutna, samt gasades och svalt ihjäl, på grund av en enda orsak; deras religion. De offer Förintelsen lämnade efter sig mördades under svåra förhållanden och det är viktigt att minnas och hedra dem. Dessa människor levde i de tuffaste förhållanden du kan tänka dig och det är viktigt att de inte glöms bort. Ett stort antal av de som avrättades var hela familjer, vilket innebär att det är ett fåtal av de avlidna som har kvar någon familj som kan hedra dem. För att minnas offren Förintelsen lämnade efter sig samlas människor runt om hela världen den 27 januari varje år för visa sitt stöd till de mänskliga rättigheterna. Denna dag utsågs till en internationell minnesdag för Förintelsen av Förenta Nationerna år 2005 (Forum för levande historia u.å).

 

Fruktansvärd, horribel, förskräcklig. Det är ord som kan beskriva Förintelsen. Flera personer undrar säkert varför vi ska minnas något så pass hemskt som Förintelsen? Varför ska vi inte blicka framåt och glömma det förflutna? Genom att glömma det förflutna och gå vidare glöms också offren bort. Förintelsens offer är värda att minnas då de genomgick något ofattbart hemskt. Dessutom är det viktigt att påminna om vad som kan inträffa om vi slutar tro på människors lika värde. Det som till en början liknar ett hat mot en folkgrupp kan leda till något mycket större. Det är därför viktigt att påminnas om det förflutna även om det är något hemskt.

 

“Det som har hänt en gång kan hända igen, inte på samma sätt men med liknande resultat”. Detta skriver Hédi Fried i sin bok Frågor jag fått om Förintelsen (2017, s 143). Hédi Fried är en av få överlevare från Förintelsen som lever än idag. I sin bok svarar hon på frågor hon fått om Förintelsen. Hon påpekar hur viktigt det är att minnas Förintelsen för att undvika att ett sådant hemskt folkmord inträffar igen. Ett flertal folkmord har dock inträffat efter Förintelsen, bland annat folkmordet i Rwanda år 1994. I Rwanda mördades upp till en miljon människor som tillhörde folkgruppen tutsier på bara några månader (Nationalencyklopedin u.å). Detta är ett exempel på vad som kan hända om människan slutar att minnas och uppmärksamma folkmord. Det är inte bara i Europa Förintelsen bör uppmärksammas, utan i hela världen. Om människor inte förstår konsekvenserna av att sluta tro på människors lika värde, finns det en stor risk att fler politiska grupper låter våld bli en väg till att uppnå politiska mål, vilket ofta är upptakten till folkmord. Det är därför enormt viktigt att Förintelsen uppmärksammas.

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att minnas Förintelsen då den tog flera miljoner oskyldiga liv. Alla de människor som drabbades av detta förskräckliga folkmord är viktiga att minnas och hedra då de genomgick något förfärligt. Dessa offer förtjänar att leva vidare som minnen. Förintelsen är något fruktansvärt som inte ska behöva inträffa igen. För att undvika folkmord i framtiden är det viktigt att minnas och uppmärksamma Förintelsen. Alla kan bidra till detta och genom att just du uppmärksammar Förintelsen kan du bidra till att förhindra framtida folkmord.

  

Tilda Sundberg


Källförteckning:

 

Forum för levande historia (u.å). Förintelsens minnesdag. Tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag [2021-01-22].

 

Fried, Heidi (2017). Frågor jag fått om förintelsen. Natur & Kultur.

 

Karlsson, Ingela (2011). Förintelsen. Forum för levande historia. Tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen [2021-01-20].

 

Nationalencyklopedin (u.å). Rwanda. Tillgänglig: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/rwanda#historia [2021-01-20].