Söderköping är Östergötlands bästa skolkommun
Söderköpings-Posten

Söderköpings kommun rankas som Östergötlands bästa skolkommun. Foto: Pixabay,com

Östergötlands bästa skolkommun

 

Söderköpings kommun rankas som Östergötlands bästa skolkommun, och hamnar på 46:e plats totalt i Sverige i SKL:s Öppna jämförelser Grundskola 2018.

 

”Starkt bidragande till det fantastiska resultatet är det professionella och engagerade arbete som all personal i verksamheten lägger ner för att så många elever som möjligt ska nå målen, konstaterar Anna Thörn, kommundirektör”

Det visar sig i att Söderköping har högst meritvärde i Östergötland med 236,8. Det är en ökning med 22 poäng från 2017. Nationellt hamnar Söderköping på plats 31 med det resultatet.

 

Systematiskt arbete över många år har också lett till att 89,5 procent är behöriga till gymnasieskolan. En ökning med 9 procentenheter jämfört med föregående år. Det är näst bäst i Östergötland och 42:a högsta i Sverige.

 

“Vi har under många år arbetat med systematiskt kvalitetsarbete med engagerad personal och kompetenta skolledare, vilket visar sig i de goda resultaten vi ser nu”, säger Kristin Österström, tillförordnad förvaltningschef.

Genom grundskolans tidiga insatser och ett uthålligt arbete med särskilt stöd får 87,1 procent av våra elever godkänt i alla ämnen. Det innebär att Söderköping har 54:e bäst resultat i Sverige och är näst bäst i Östergötland. Andelen har ökat med 9,2 procentenheter jämfört med föregående år.

 

“Det är mycket glädjande att förskolornas och skolornas långsiktiga arbete fortsätter att ge resultat. Det är med stor stolthet jag tar del av de fantastiska resultaten. Dessa beror på flera olika faktorer, men den kanske viktigaste av dessa är det stora engagemang och det hårda arbete som all personal i våra förskolor och skolor lägger ner”, säger Kjell Eriksson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

 

TEXT: Söderköpings kommun

Öppettider:

 

 

Måndag till torsdag: 09:00-17:00

Fredag: 09:00-16:00

Lunchstängt: 12:00-13:00

 

Kontakta oss:

 

 

Besöksadress: Storgatan 2,

614 30 Söderköping

Telefon: 0121-421 35

Email: info@soderkopingsposten.se

Copyright © Söderköpings-Posten

Dela på sociala

medier: