Rekoringen

Initiativtagaren och producenten Anki Sjögren tillsammans med en nöjd kund, Catarina Stockberg.

Kunden Sissa Dahm med sonen Kim. Det är första
gången vi hämtar varor, men inte den sista.

Nu har Reko-ringen
kommit till Söderköping

De senaste åren har en folkrörelse startat i Sverige: Reko, som är en förkortning av rejäl konsumtion. Det handlar om att sammanföra konsumenter och lokala producenter av matvaror och lantbruksprodukter, utan några mellanhänder.

Det möjliggörs genom den nya tekniken där du via app i mobiltelefonen eller datorn kan beställa dina varor hos producenten på Facebook. Sedan hämtar du dina varor på en bestämd tid och plats. I Söderköpings fall på parkeringen vid Nyströmska gymnasiet varannan torsdag mellan kl 18:30-19:00.

Vad som är viktigt att framhålla är, att du inte kan köpa varor på plats, för då skulle det anses vara torghandel och då gäller helt andra regler. Syftet med Reko är också att minska matsvinnet, producenterna skördar och tar bara med de varor som i förväg har beställts. Inför varje hämtningstillfälle skapas det ett ”evenemang” på Facebook, det innebär att konsumenten som tidigare angett att man ska delta, får en påminnelse om att det är dags att hämta beställda varor.

Reko i Söderköping startade i april och är under utbyggnad med allt fler producenter. Annars har idén funnits under några år i Frankrike och kom till Sverige 2016. Nu finns det cirka 120 ringar i landet.
Initiativtagare till Reko i Söderköping (och även Norrköping) är Anki Sjögren. Anki säger, för mindre producenter så är det svårt att nå ut på marknaden.
Oftast så är man tvungen att ha en annan sysselsättning vid sidan av matproduktionen. Men nu finns det flera exempel på mindre producenter som istället har kunnat bedriva sin produktion på heltid.

Genom Reko så minskar också transporterna och miljöpåverkan. Färre långa transporter, ibland från utlandet. Konsumenterna behöver inte heller åka runt till olika gårdar på landet, vilket skulle vara tidsödande och ha negativ miljöpåverkan. Sen är det också en fråga om kvalité, närodlat och sent skördat smakar ju i allmänhet så mycket bättre!

Facebookgruppen för Söderköping är bildad och har redan cirka 830 medlemmar. Vid utlämningen av varor den 23 maj var 17 producenter närvarande på Nyströmska skolans parkering. Det var det tredje tillfället i Söderköping och antalet producenter som erbjuder sina varor är stigande. Just nu har man speciellt behov av producenter för grönsaker och mjölk.

Är du intresserad så gå in och läs mer om verksamheten och om reglerna. Därefter är det bara att bli medlem som producent eller börja att beställa och hämta förbeställda varor, klimatsmart: REKO-ring Söderköping eller REKO-ring Söderköping Producentgrupp.

Åke Serander
Text och Foto