Ramunderberget – finns det

Ramunderberget från Broby 2020. Foto: Ola Lönnqvist

Ramunderberget – finns det?

Svaret på frågan är: Ja numera, men det har inte alltid varit så!

Låt oss se vilket namn berget har på kartor och i några texter.

 

NAMN på gator, tomter, kvarter, åar och berg ändras under tidens gång ibland genom myndigheters beslut men ofta genom befolkningens sätt att specificera vad man menar. Många av oss vet till exempel  vilken gård som avses med Forsemanska gården men att den ligger i kvarteret Myntet är det inte så många som känner till. Storån vet vi vilken det är men på gamla kartor och vykort benämnes den Gummetorpsån, Söderköpings ån och Slätbaksån.

 

När jag flyttade till staden lärde jag mig vilken gård som avsågs med Djurbergska gården, nu finns gården kvar men nyinflyttade vet inte alls vilken gård som för ganska kort tid sedan avsågs med den benämningen.

Stadens historiska museum ligger vid Gamla Skolgatan, men på äldre kartor är det namnet på grusvägen mellan S:t Laurentii kyrka och muséet.

 

Vårt kära Ramunderberg har fått sitt nuvarande namn i början av 1900-talet och personnamnet Ramunder verkar ha tillförts berget i början av 1800-talet. Ordet Ramunder syftar på en diffus personlighet som bodde i Ramunders Borg belägen på det så kallade Borgberget, som är bergshöjden bakom vårt Ramunderberg.

På berget finns en fornborg, kanske den till ytan största på svenska fastlandet. Hur det har gått till vet ingen, men Ramunders borg finns kvar men Ramunder själv har tydligen ”flyttat” från Borgberget till Ramunderberget i början eller mitten av 1800-talet.

 

Det äldsta kända namnet på Ramunderberget är namnet Ramshäll. Det återfinns på kartan från 1642 som Ramshällers Bärg och därefter på flera kartor som Ramshäll och förekommer då och då på kartor och i skrift i litteratur långt in på 1900-talet.

Så småningom ändras namnet till Ramunderhäll, en gång på en karta från 1801, och sedan allt mer vanligt för att i början av 1900-talet skrivas Ramunderberget.

Karta 1653 (Lantmäteriet)  med namnet Rams Häll. Lägg märke till Rätte platz med en galge och Rangnel källa och längst upp till höger ordet Borg, dvs det så kallade Borgberget.

"Söderköping …  gränsar i N. O. till ett högt och widsträkt berg, som kallas Ramshäll eller Ramunders Häll."

P D Widegren, 1817, Beskrivning över Östergötland, Widegren f d lärare ib Söderköping sedermera präst.

Utsikt från Ramunderberget 1910, Vykort av Wilhelm Coursell, Söderköping. Notera att den i januari 1910 invigna Samskolan (Bergaskolan) finns på plats.

Det finns inte så mänga skrifliga dokument från aktuell tid. Den äldsta avhandlingen  från 1682 nämner inget berg men ett köpedokument från 1479 skriver dock Ramshäll.

1817 och 1915 i ett par geografiska beskrivningar anges berget heta  Ramundershäll för att åtminstone från mitten av 1920-talet skrivas Ramunderberget.

 

Språkvetaren Franzén skriver: Ramunderberget …. hette ursprungligen Ramshäll, ett namn som använts ännu i senare tid. Namnet Rams är genetiv av det fornsvenska fågelnamnet rampn  ”korp” vilket innebär att bergets namn är korpklippan.

Det nuvarande namnet beror på anknytning till den i trakten tidigare populära sagofiguren Ramunder, som sades ha sin hemvist i en förtrollad borg i det närbelägna Borgberget.

 

ALLTSÅ: Ramunderberget har funnits i omkring 100 år med det nuvarande namnet och namnet Ramshäll med vissa förändringar från slutet av 1400-talet fram till 1800-talets mitt, varefter namnet Ramundershäll en tid använts.


Text: Ola Lönnqvist