Nya bostader pa Eriksvik

Idéskiss som visar hur fyravåningshus kan se ut.

Läget utmed Industrigatan.

Nya bostäder byggs på Eriksvik

Har du sett den stora skylten vid Industrigatan på Eriksvik och är intresserad av vad Ramunderstaden planerar för bostäder? Jag träffar Projektchef Kjell Ottosson för att få information om stadens nästa bostadsområde.

- Det är ett attraktivt område eftersom det ligger centralt nära gamla Fixområdet och har trevliga omgivningar med Brunnsparken och Storån, säger Kjell.

En grov tidplan säger att byggnationen påbörjas under slutet av 2019 eller början av 2020. Därefter är det en byggnadstid av cirka ett år.
Ramunderstaden har köpt mark av kommunen, inte hela det gröna området, utan en del kommer bli kvar som parkmark. Detaljplanen är redan klar för området, ”Eriksvik södra”, så någon fördröjning på grund av överklaganden blir det inte.
Geologisk undersökning har utförts och visar att pålning av lermarken krävs.


Just nu pågår omläggning av vatten- och elledning som ligger där kommande bostadshuset ska uppföras.
Detaljplanen medger en byggnadshöjd på drygt tio meter. Den förstudie som Ramunderstaden låtit det Söderköpingsbaserade Janson & Sedihn Arkitekter utföra, visar att byggnation kan ske med fyra våningar, det översta brutet med takkupor.

- Vi är nu inne i ett projekteringsskede för att utforma husen både in- och utvändigt med hänsyn till området. Lägenhetsstorlekarna, av de drygt 20-25 lägenheterna som planeras, kommer att variera och vara yteffektiva för att hålla nere hyresnivån, säger Kjell.
- Vi har har redan fått 35-40 intresseanmälningar för Eriksviksområdet och det är viktigt att anmäla sig för att få välja lägenhet tidigt med bra läge. I intresseanmälan ingår ett frågebatteri om önskemål kring de nya lägenheternas utformning och naturligtvis är vi öppna och lyssnar till framtida hyresgästers behov. Eriksvik är ett spännande projekt som jag kommer lägga ned mycket tid på det närmaste året, säger Kjell.

Är du intresserad av ny bostad om något år? Anmäl ditt intresse hos Ramunderstaden i BoButiken på Margaretagatan.

Text: Åke Serander
Ritningsillustrationer: JANSON och SEDIHN arkitekter AB