Najah Mohammad - Förintelsens minnesdag

Foto från Pixabay.com

Förintelsens minnesdag

 

Vad är det som du först tänker på när du hör eller läser ordet “förintelse”?

För mig dyker många ord upp, som folkmord, rasism, omänsklighet och katastrof. Miljoner förlorade sina liv, många familjer skildes åt och många plågades. Trots att denna är en av de mest våldsamma och sorgliga händelserna så tror jag att det är viktigt att påminna förintelsen. Men varför då? varför ska vi komma ihåg och påminna oss om en fruktansvärd händelse som gör oss mer ledsna och mer besvikna? och vad är syftet med förintelsens minnesdag?

 

Jo, vi vet väl hur många förintelsens offer är, därför får vi inte glömma dem. Oskyldiga människor har dött bara för att de är olika men har inte gjort något fel. Men även för de som hade tur och överlevde var deras situation inte mycket bättre. De otäcka minnen som var kvar i deras hjärnor om förintelsen lät dem inte leva i fred och ledde till trauman. De plågades av att ha förlorat sina familjer och deras liv innan förintelsen. Därför är det viktigt att ha en dag som påminner oss av dem, en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades, påverkades och de som stod emot. En dag för att uttrycka stöd för alla människors lika värde och visa kärlek. Vi måste använda våra hjärtan när vi tänker och inte bara hjärnor så att kunskaperna inte glöms bort, som Hedi Fried beskriver i sin bok Frågor jag fått om förintelsen. Det är det minsta som vi kan göra för förintelsens offer.

 

Dessutom är det viktigt att lära sig mer och få kunskaper om förintelsen från ett historiskt perspektiv, för att förintelsen är en del av historien som ägde rum i det andra världskriget. Och historien är ett viktigt ämne som man bör ha med sig, för att genom att förstå historien och livet i det förflutna förstår vi varifrån vi kommer, varför det ser ut som det gör idag och hur människor har levt innan. Därför måste vi påminnas av förintelsen som visar oss en viktig del av historien. Men hur ska kunskaperna föras vidare till de kommande generationerna, varken vi eller de överlevande från förintelsen kommer att leva för evigt? Svaret är genom att ha en minnesdag för att sprida sanningen om förintelsen så mycket som möjligt till alla som lever nu på jorden och till de kommande generationerna. 

 

Å andra sidan så vet vi att det pågick också andra folkmord, krig eller konflikter som resulterade stora mängd offer, men det mest kända och som uppmärksammas mest i nutiden är förintelsen. Så varför ska vi uppmärksamma just förintelsen trots att genom de andra folkmorden förlorade också många sina liv? vad är det som skiljer Förintelsen från andra folkmord?

 

Förintelsen skiljer sig från andra folkmord på grund av de systematiska och organiserade mordmetoderna, och utvecklingen som ledde till Förintelsen som delades i fem faser: Identifikation, segregation där judarna inte behandlades som resten av befolkningen och berövades sina rättigheter och koncentration där judarna isolerades i egna stadsdelar så kallades getto. Därefter transporterades de till koncentration- och förintelseläger, och sist utrotades de i gaskamrarna. (NE, u.å).

 

Därför ska vi uppmärksamma förintelsen och inte glömma, för att den liknar inte folkmorden som skedde innan. Men det räcker inte med att inte glömma förintelsen, vi måste göra något så att det inte upprepas! Fried påminner också många gånger i sin bok att förintelsen måste uppmärksammas för att den inte får upprepas. Genom att uppmärksamma förintelsen kan vi dra slutsatser och lära oss av den. Livet och historien har en mörk sida som vi måste tänka på, man måste tänka att det finns människor som led i det förflutna och kanske fortfarande lider nu och behöver hjälp. Vi lär oss av förintelsen om demokrati, jämlikheten, mänsklighet osv…Vi lär oss att alla är lika värda, ingen får dö för sin religion, kön, nationalitet eller för sina egna val. Vi lär oss också att inte tystna om något liknande händer med en grupp i framtiden! Alltså förintelsen kan vara utgångspunkten för många positiva förändringar i världen, bl.a. att skydda de mänskliga rättigheterna och människan, enligt Forum för levande historia.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att förintelsen är inte bara en historisk händelse som tillhör en folkgrupp, utan den är viktig för hela världen. Förintelsen är grunden för att förbättra vår framtid, och genom att uppmärksamma förintelsen blir vi medvetna om sanningen och människans riktiga värde, och då kan vi hindra en sådan katastrof i framtiden med hjälp av medvetenhet, mänsklighet, förståelse och samarbete.

Najah Mohammad 

 

Källförteckning: