Inbjudan till konsttävling

Gunilla Dahlgrens verk i etapp II. Foto: Åke Serander

Inbjudan till konsttävling

Söderköpings-Posten, E.ON och Söderköpings kommun inbjuder härmed konstnärer, professionella som amatörer, med anknytning till Söderköping att inkomma med tävlingsbidrag att utsmycka åtta elskåp i området mellan Storån och Göta kanal.

Att ha anknytning kan t.ex. innebära att du tidigare bott eller arbetat i Söderköping.
Nytt för i år är att konstnärers även tidigare utförda verk kan vara med att tävla genom att dessa fotograferas och därefter överförs på plastlaminat för montering på elskåpen.

Lämna ett skissförslag eller fotografi med förklarande text till Söderköpings-Postens redaktion via email eller post på adresserna: info@soderkopingsposten.se eller Storgatan 2, 614 30 Söderköping, senast den 31 mars.

Bifoga en kort presentation av dig själv och verket. Därefter utser en jury bestående av representanter från E.ON, Söderköpings kommun samt Söderköpings-Posten, vilka åtta bidrag som ska utföras. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kommer att eftersträva att olika konstinriktningar blir representerade. Även de
konstnärer som deltagit i tidigare etapper är välkomna att delta.

Alla bidrag som kommer till utförande får totalt
10 000 kr, beloppet inkluderar material och att erlägga egna sociala kostnader.

Senare under sommaren kommer Söderköpings-Postens läsare att få utse vinnande konstnär som dessutom erhåller 5 000 kr. Under försommaren sker en invigning med vernissage där verken presenteras i en folder som kommer att finnas tillgänglig för söderköpingsbor och turister under en längre tid. Verken kommer också att förses med skyltar med en kort presentation av konstnär och verkets innebörd.
Med förtroende att utsmycka elskåp följer också visst ansvar för utförande och att underhålla verken under 2022 och 2023.

Konstprojektet finansieras av lokala företag, där ett
företag anges som värd för respektive verk.
Fullständiga tävlingsregler kan rekvireras från:
info@soderkopingsposten.se På denna adress kan också kompletterande frågor om tävlingen ställas.