Frivilliga Fadderhem

Bengt Grip är ordförande för föreningen Frivilliga Fadderhem.

Föreningen Frivilliga Fadderhem i Söderköping.

Söderköpings-Posten kontaktar Bengt Grip som är ordförande för föreningen Frivilliga Fadderhem i Söderköping. Föreningen är en ideell, politiskt- och religiöst obunden förening.


Föreningen
- Föreningen stödjer ensamkommande barn och ungdomar som bor eller går i skolan i Söderköping. I dagsläget är det fokus på de papperslösa som vi hjälper med bidrag till fadderhem och med matcheckar, förklarar Bengt.
- Längre fram kommer behov finnas av att fler öppnar sina hem när utbildningar slutförts inom ramen för den så kallade ”gymnasielagen”. Det kan bli svårt för dessa ungdomar att få arbete, på givna villkor och inom viss tid, men det kan även bli problem att finna bostad för ungdomarna under längre tid.
Gäller det bara afganska ungdomar?
Nej, men det är så att till Söderköping och Valdemarsvik så placerades det många afganska flyktingar,
men även en del från t.ex. Somalia. I Söderköping så har kommunen ordnat med boenden, men bara så länge asylprocessen pågår eller under den utbildningstid då man har tillfälligt uppehållstillstånd, därefter upphör stödet.
De ungdomar som får avslag på sina asylansökningar och därmed ska utvisas ur landet, i synnerhet för dem som kom efter den 25:e november 2015, hamnar i en akut krissituation. Många har en omöjlig situation i sitt hemland, de har kanske inte heller bott där, i alla fall inte på många år. De kan vara hotade eller förföljda av talibaner eller sakna anhöriga, de har helt enkelt svårt att återvända. Vi vill ge dem tid att tänka över vad de ska göra med sina liv. Under tiden vill vi ge dem mat och husrum.
Några av de som kom försent har emellertid flytt vidare. I föreningen söker vi kontakt med personer som ställer sitt boende till förfogande för ungdomarna under kortare eller längre tid. Det kan även komma att gälla för de ungdomar som genomgår utbildning i Söderköpings skolor, i enlighet med den tillfälliga uppehållstillstånd som ges med hänsyn till ”gymnasielagen”.

Vi besöker ett hem
Söderköpings-Posten gör ett besök i ett hem som kommit i kontakt med föreningen Frivilliga Fadderhemsföreningen i Söderköping för att göra ett reportage.
Här bor Kristina (som är ett fingerat namn på en verklig person) som är lärare i grunden, och som på senare år
har arbetat som god man och förvaltare. Det var genom sitt yrkesutövande som Kristina först kom i kontakt med
de ensamkommande ungdomarna och senare kom att ta beslutet att öppna sitt hem – ett beslut hon idag inte ångrar för en sekund.
När vi möts upp på grusplanen utanför hos Kristina möts vi först, förutom av Kristina själv, av en stor busig hund som är på besök, och ivrig på att få hälsa. Två av ungdomarna står utanför huset och håller för stunden på att måla en del av fasaden. Det är en trevlig villa där ungdomarna har sin egen våning – på nedervåningen bor Kristina.
Idag är de inte mindre än fyra ensamkommande ungdomar som bor hemma hos Kristina, samtliga i 18 årsåldern och uppåt. En går på gymnasium, en ska börja till hösten, en går yrkesutbildning och en ska påbörja sina studier för en yrkesutbildning. De har klara mål vad de vill göra och är flitiga i skolan. Vårdutbildningar toppar listan och någon drömmer om att bli polis.
- De är väldigt olika som individer, men har trots det en mycket fin sammanhållning, berättar Kristina. Den
första av ungdomarna, som Kristina var god man åt, kunde till en början inte språket i någon större utsträckning.
De fick därför istället kommunicera genom tecken och gester och kom på så sätt att utveckla ett mycket starkt band. När Kristina fick veta att killen bott på hela åtta tidigare boenden bestämde hon sig för att det fick räcka.
- Det är galet att kastas runt på det sättet. Jag frågade därför om han ville komma och bo hos mig tillsammans med en kompis, så det inte blir ensamt. ”Hjälp. Vad har jag gjort?”, var min första tanke. Till en början förstod jag inte hur jag vågade, men nu ångrar jag det inte en dag. Det är nästan lite som att de är mina söner, berättar Kristina.


Med tiden har alltså ytterligare två ungdomar flyttat in, men det har på inget sätt blivit tyngre menar hon.
- Ibland är det nästan snarare som att de tar hand om mig. De åker och storhandlar tillsammans och bjuder
mig på middag. De är alla skötsamma och varken dricker eller väsnas. De hjälps åt och håller fint och snyggt och
stökar inte ner.
Ibland åker Kristina bort någon vecka, och ungdomarna är hemma och passar katten, men de har även gjort resor tillsammans där de bland annat varit ute och campat. Just nu jobbas det på att ta körkort.
- Kristina är en obeskrivlig person. Det är stort av henne att öppna sitt hjärta och bjuda in oss att få bo här, berättar
killarna. Allt förändrades när man fick chansen att flytta in.


Framtiden för ungdomarna är i och med den oklara gymnasielagen inte helt lätt att förutspå. Det gäller att relativt snart hitta jobb efter att ha avslutat sina studier.
- Vi tar det en dag i taget. En eventuell utvisning vill såklart undvikas till varje pris. Det är här de har sina liv, vissa av dem har idag inget som binder dem till sitt tidigare hemland, säger Kristina.
En av killarna berättar hur han innan han kom till Kristina fick ett meddelande han först inte hade helt lätt att förstå, och kontakter som kunde hjälpa honom var inte heller det lättaste. Av meddelandet framgick att han hade två dagar på sig att lämna sitt dåvarande boende, mitt under pågående studier. Man förstår vilken lättnad ett fast boende, och att slippa sådana överraskningar, måste vara.
När vi skiljs åt vid grinden tänker jag vilken tur det är att det finns människor som Kristina, som vågar fatta ett
så modigt och säkerligen inte helt lätt beslut - men vilken otrolig skillnad det kan göra för någon annans liv.


Vill du veta mer om föreningen?
Kontakta ordföranden Bengt Grip via mail; frivilligafadderhemsoderkoping@gmail.com 


Kort om gymnasielagen, hämtat från Migrationsverkets webbplats:
”Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den så kallade gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. De ungdomar som omfattades av de bestämmelserna hade till och med 30 september
2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier.”
”Förslaget” (senare beslutet, redaktionens kommentar)”omfattar de ensamkommande barn som kom till Sverige före den 25 november 2015 och som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider har hunnit bli 18 år. Att de har hunnit bli vuxna före beslutet i deras asylärenden påverkar möjligheten att få stanna i Sverige eftersom de istället prövas enligt den tillfälliga lagens stramare asylregler…”

Text: Johan Serander
Foto: Mikael Karlsson