Fritz Karlsson - Därför måste vi minnas förintelsen

Auschwitz, foto från: Pixabay.com

Därför måste vi minnas förintelsen

 

Det finns många anledningar till varför vi måste minnas förintelsen. Dessa anledningar tycker jag verkar tvina bort i folks tankar, något som vi måste ändra. Något som jag ska ändra på i denna text. Jag ska argumentera om varför vi ska minnas förintelsen.

 

För det första ska vi ta lärdomen att man aldrig ska acceptera orättvisor. Dessa orättvisor kan bli till en vana som vi tillslut inte ser. Filosofie doktorn Ingela Karlsson (2008-2009) skriver att det utgjordes en landsomfattande bojkott av judiska affärer i Tyskland den första april 1933. Detta var en orättvisa som många nog skulle tycka vara dåligt, men samtidigt skulle man aldrig tänka sig att detta var en början till ett folkmord. Vi måste agera på orättvisor innan det är försent. Som förintelseöverlevaren Hédi Fried (2017, s.26) uttrycker det: “Jag tänker aldrig vänja mig, sa jag då, men när jag tittar tillbaka så var det just det jag gjorde.”. Det är detta vi borde ta vidare i våra tankar när vi ser på vårt samhälle. Vi kan aldrig acceptera några orättvisor, för en till synes liten orättvisa kan växa med små steg till en tragedi, precis som det hände i Tyskland på 30- och 40-talet. Man ser inte att gräset växer när man tittar på det, men när du ska klippa det ser du hur mycket det växt.

 

För det andra bör vi inse hur pass farliga fördomar kan vara. Antisemitism, något som Hitler kunde spinna vidare till en enande faktor i Nazityskland hade, enligt teologie doktor Karl-Johan Illman (u.å), redan sin början under antiken. Vi kan lära oss att fördomar, oavsett hur oskyldiga vi än tycker de må vara bör vi ifrågasätta dem och fråga oss själva varför vi tycker så. Är detta en helt ogrundad åsikt? Då borde du tänka om. Om du inte tänker om eller hittar ringa bortförklaringar till varför du tycker så, kan du bli indragen av ideologier och tankar som du inte skulle hålla med om du inte hade haft dessa grundlösa fördomar. Det är inte rätt att låta din egentliga åsikt bli uppslukad av fördomar.

 

En del tänker att förintelsen hände för länge sedan och därför inte behöver tänka på den. Detta är ett farligt sätt att se på historien över huvud taget men framförallt när det gäller en sådan tragedi som förintelsen. Detta tankesättet leder till att vi som samhälle aldrig kommer kunna lära oss av historien. Vi bör lära oss av och ha historiska händelser i tanken för att inte hamna i samma svackor som vi redan har plogat oss igenom. Vi kan aldrig förbättras om vi inte blickar tillbaka.

 

För det tredje borde vi minnas förintelsen för att förstå vikten av yttrandefrihet. Vi måste uppmuntra det individuella tänkandet. Utan yttrandefriheten finns det inget öppet sätt att kunna kritisera en sådan hemsk händelse som förintelsen. Tänk dig att en liknande händelse hade inträffat idag. Folk blir sakta men säkert indoktrinerade i hatet mot en målgrupp. De som öppet inte håller med denna övertygelse blir nedtystade. Snart hör du bara att människor håller med detta. Du hör aldrig någon som tycker något annat. Du kanske inte håller med deras övertygelse men du känner dig mer och mer ensam. Du börjar du tvivla på dig själv och undrar om det kanske är du som har fel. Tillslut börjar du tänka likadant som de andra. Detta är något som absolut inte får hända. Vi som samhälle måste se till att individuella tankar inte begravs under vad den stora massan anser är korrekt. Vi som samhälle måste se till att ideér kan utbytas. Vi som samhälle måste se till att demokratin fungerar.

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att vi som samhälle aldrig får låta förintelsen upprepas. Hur ska vi göra det då? Genom att minnas förintelsen. Genom att minnas hur förintelsen kunde ske. Genom att minnas hur små orättvisor växte sig större och större. Genom att minnas hur fördomar kunde utvecklas till ett hat. Genom att minnas hur bristen på yttrandefriheten kunde få folk att tvivla på sina egna åsikter. Därför måste vi minnas förintelsen.

Fritz Karlsson

 

Källförteckning

 

Fried, Hédi (2017). Frågor jag fått om förintelsen. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Illman, Karl-Johan (u.å). antisemitism. Malmö: NE Nationalencyklopedin AB. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antisemitism (2021-01-24)         

 

Karlsson, Ingela (2008-2009). De första anti-judiska åtgärderna. Stockholm: Forum för levande historia. Tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/de-forsta-anti-judiska-atgarderna (2021-01-24)