Charbel

Charbel Gabro på besök i Söderköping.

Charbel ger oss förståelse för flyktingarnas och invandrarnas situation

Diagrammen visar skillnaden mellan det individcentrerade och det gruppcentrerade samhället. Diagrammen från boken ”Här går gränsen” av Annick Sjögren.

Föreläsaren Charbel Gabro har varit på besök i Söderköping och talat om utsatta människors situation i vårt samhälle - i synnerhet flyktingarnas. I dag är Charbel egen företagare och en efterfrågad föreläsare men när han, tillsammans med sin familj, 1986 landade på svensk mark väntade år av utanförskap och integrationsproblematik.


Som 4-åring kom Charbel med sina föräldrar och sex syskon till Sverige från Syrien. Det var efter att modern drabbats av sjukdom som familjen valde att starta ett nytt kapitel i ett nytt land. Han må ha varit ung när flytten till Sverige skedde, men menar själv, att det varken förhindrade kulturkrocken eller svårigheten för familjen att integrera.


Charbel, som är bosatt på Klockaretorpet i Norrköping, berättar om en tidig skolupplevelse som fortfarande berör honom djupt. Han var sju år gammal när läraren Birgitta en dag fångade hans uppmärksamhet och undrade hur han egentligen mådde, om han var hungrig? Hon räckte fram två knäckemackor till honom och betydelsen av dem, säger Charbel, är svår att beskriva med ord.
- Det gömde sig många flyktingar hemma hos oss vilket gjorde att vi varken hade tillräckligt med mat eller ordentliga sovplatser. Jag hade inget eget rum eller egen säng och gick ibland hungrig till skolan. Redan i den åldern kunde jag känna skam över situationen och höll det för mig själv. Ingen kan ana betydelsen av de där mackorna och i dag är Birgitta en sorts förebild för mig.
- Jag vill vara en Birgitta för andra, förklarar han.


Under åren har Charbel studerat teologi, behandlingspedagogik och retorik och säger sig i dag ha funnit sin livsuppgift - att föreläsa kring utsatta människors situation. Det är viktigt för honom, att med hans bakgrund och egna tuffa pplevelser få ge andra människor en inblick i flyktingars situation och därmed mer förståelse för integration, kulturkrockar, vägen till arbete, normer, jämställdhet och sexualitet.


Det har inte gått som på räls för Charbel som i början av sitt yrkesliv drev en kiosk på Ljura. Senare hamnade han i spelmissbruk, det gick illa och han funderade på att ta sitt liv. Men så kom vändningen när Charbel bestämde sig för att lämna Norrköping för Oskarshamn och där studera teologi och arbeta i fyra år. Han utbildade sig ytterligare till behandlingspedagog och fick anställning som livscoach på Arbetsfabriken.


Charbels föreläsningar ger många häpnadsväckande upplevelser. Själv fascineras jag av hans två cirkeldiagram som är en forskning av Annick Sjögren - ”Här går gränsen” som visar betydelsen av jaget, familjen, den etniska tillhörigheten samt myndigheterna. Cirkeldiagrammet från svenska förhållanden där jaget är i centrum, därefter familjen och ytterst myndigheterna, känns välbekant. Etnisk tillhörighet är för de flesta inte viktigt.


Däremot väcker diagrammet för en syrian och många invandrare tankar. Familjen är viktigast, där är jaget enbart en liten del. Den etniska tillhörigheten spelar en mycket stor roll i vardagen. Dock har myndigheterna bara en perifer roll. I många länder är myndigheterna korrupta och inte att lita på. Det är lätt att förstå att invandrare som kommer till vårt land inte omedelbart har förtroende för polis och andra myndigheter.


Enligt Charbels diagram är familjen viktigast, inte jaget. Om jaget skulle framställas som viktigare än familjen skulle jaget vara tvungen att bryta med familjen. Släkten är viktig men familjen viktigast. Att gifta sig tryggt och få barn är ett centralt mål och som ogift är man ”misslyckad”, i alla fall om man hunnit bli äldre. Mannen har en helt annan ställning i familjen än kvinnan. Män har en annan värdighet och frihet än kvinnor i samma familj. Kvinnorna ska i första hand ta ansvar för syskon och hemmet. Att ändra på dessa normer tar generationer men enligt Charbel är man dock i dag på god väg att jämställas mer.


Charbel påpekar vikten av att man som invandrare bör förstå att man inte bara får rättigheter, utan att det är viktigt att samhället ställer tydliga krav. Man har som invandrare ansvar för att integrera sig i det svenska samhället. Dock måste personer som kommer till landet efter dramatiska händelser och traumatisk stress först få behandling, det är en förutsättning för att integrationen ska lyckas, menar han.


Utöver sina växlande föreläsningar har Charbel ett samarbete med organisationen ”Ett drogfritt Norrköping”. Han tar också egna initiativ och tar med ungdomar med problem på olika aktiviteter, utan ekonomisk ersättning. Behöver du skapa förståelse för invandrares eller andra gruppers situation eller skapa motivation i en grupp, så kan jag rekommendera dig att anlita Charbel som föreläsare. Bland de som bjuder in honom att föreläsa märks stora företag, statliga myndigheter samt organisationer.


Vill du veta mer om Charbel eller komma i kontakt med honom, läs mer på: www.charbelgabro.se 


"Det är viktigt för honom, att med hans bakgrund och egna tuffa upplevelser få ge andra människor en inblick i flyktingars situation och därmed mer förståelse för integration, kulturkrockar, vägen till arbete, normer, jämställdhet och sexualitet."


Text och foto: Åke Serander