Asvikelandets naturreservat

Vacker skärgårdsnatur. Foto: Länsstyrelsen Östergötland/Kurt Adolfsson

Åsvikelandets naturreservat

Sensommaren är en underbar tid att besöka våra naturreservat. Själv har jag vid flera tillfällen besökt Åsvikelandets naturreservat i Valdemarsvik nästan på gränsen mellan Östergötland och Småland. Hit kommer du med bil via Långrådna och Skeppsgården vidare ut på Åsvikslandet.


Avstånd från Söderköping är ca sex mil och från Valdemarsvik tre mil. Väl framme finns P-platser där du kan ställa bilen och sedan promenera ut på vandringsleder. Varför inte ta med matsäck och äta ute i naturen.

För visst smakar det gott? Naturligtvis tar du med dig skräpet och är rädd om naturen?


Här följer Länsstyrelsens naturvårdsenhets presentation på Internet. På webbplatsen finner du mer information och kan bl. a. beställa eller ladda ner en intressant folder om Kvädöfjärden, Åsvikelandet och Torrö.
”Åsvikelandets naturreservat. Här finner du en bergig halvö med barrskog och en lång, flikig strandlinje. Ett stycke vildmark i södra delen av den östgötska skärgården.

Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder. Åsvikelandet gränsar till två andra naturreservat; Kvädöfjärden och Torrö.
Stora delar av det kuperade Åsvikelandet är klädda med skog där bergsryggar och dalgångar avlöser varandra. Utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog.
De centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med mycket ek. På marken finner du en rik växtlighet med bland annat hässlebrodd, blåsippa och bergmynta.
Längs de långa stränderna som omger Åsvikelandet finns stora mängder fåglar. Till häckfåglarna hör ejder,
vigg, skäggdopping, drillsnäppa, större strandpipare och rödbena.

Raststugan vid Kråkvik. Foto: Åke Serander

För dig som besökare
Området är ett populärt utflyktsmål för bland annat fiskare och friluftsintresserade från hela Europa. Det finns
gott om anordningar för besökare med cirka 2 mil vandringsled, vindskydd, grillplatser och en trevlig övernattningsstuga vid Kråkvik”.


Fakta:
Storlek: 1560 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland
Föreskrifter: Samtliga regler för reservatet finner du i
beslutet på Länsstyrelsens webbplats. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.


Källa:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack/naturreservat/asvikelandet-naturreservat.html


Åke Serander